Algemene voorwaarden

Introductie

Op deze pagina zullen we je informeren over de voorwaarden waaronder wij overeenkomsten met jou aangaan en de door jou bestelde bestellingen leveren. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘we/wij/ons/onze’ wordt gedoeld op Parfumado.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je een product via de Parfumado Shop bestelt of een Abonnement bij ons afsluit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen, bestellingen, acties en sampling campagnes die door of namens ons worden uitgevoerd. Mocht je vragen hebben ten aanzien van deze algemene voorwaarden, aarzel dan niet contact op te nemen met Customer Happiness (contact@parfumado.com) of per post gericht aan ons kantoor (Joop Geesinkweg 201, 1114 AB, Amsterdam, Nederland).Informatie over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je in het Privacy Statement van Parfumado vinden.

1. Definities

Abonnementen: het Maandelijks Abonnement, Vooruitbetaald Abonnement en Gift Card abonnement voor parfum. Bij ieder Abonnement ontvang je voor een vaste prijs per maand iedere maand een travel size parfum flacon.

Geïnteresseerde: personen die zich hebben ingeschreven voor het laatste Parfumado nieuws, updates en aanbiedingen en sampling acties, zonder een bestelling te hebben geplaatst of een abonnement te hebben afgesloten.

Gift Card Abonnement: een abonnement voor een vast aantal maanden dat wordt geactiveerd via een Parfumado Gift Card.

Lock Moment: zeven (7) dagen voor het Verzendmoment.

Maandelijks Abonnement: een parfum abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Parfumado: Parfumado B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland met KvK-nummer: 68443048 en gevestigd te Joop Geesinkweg 201, 1114 AB, Amsterdam, Nederland.

Parfumado Gift Card: een tegoedbon uitgegeven door Parfumado, waarmee een Gift Card Abonnement kan worden gestart.De Gift Card heeft een geldigheid van 24 maanden na de datum van uitgifte door Parfumado. Na die datum kan de Gift Card niet meer verzilverd worden.

Parfumado Groep: Parfumado samen met de aan haar gelieerde bedrijven Rocket Campaigns B.V. en Parfumado Holding B.V.

Producten: producten die worden aangeboden via de Parfumado Shop niet zijnde Abonnementen, zoals full-size flessen parfums, travelcases in verschillende kleuren, giftboxes met meerdere flacons parfum, roomsprays, en overige gerelateerde producten en accessoires.

Service Landen: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken* & Zweden*.
*alleen voor parfumabonnement, geen Shop beschikbaar.

Verzendmoment: het moment van verzending van het parfumabonnement, zijnde de 1ste of de 15e van de maand. Het verzendmoment is afhankelijk van het moment dat jij je abonnement voor de eerste keer hebt afgesloten en jouw Verzendmoment kun je vinden in je accountgegevens op onze website.

Vooruitbetaald Abonnement: een parfumabonnement voor een vast aantal maanden dat in een keer vooruit wordt betaald.

2. Informatie over ons

Wij verkopen op onze websites gedecanteerde authentieke parfums in door ons ontwikkelde reisflacons en flaconhouders, hele flessen parfum en gerelateerde producten en accessoires. De parfums in de flacons worden door onszelf gedecanteerd. Wij kunnen daarom niet geassocieerd worden met de ontwerper of fabrikant van de parfums.

3. Informatie over jou

3.1 Onze website is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die woonachtig zijn in de Service Landen. Wij accepteren geen bestellingen van personen die zich bevinden buiten deze landen.

3.2 Door een bestelling te plaatsen, garandeer je dat je bevoegd bent om contracten aan te gaan, minimaal 18 jaar oud bent (of voor het aangaan van de overeenkomst toestemming hebt verkregen van je ouders of verzorgers) en je woonachtig bent in een van de Service Landen.

4. Prijzen

4.1 Prijzen van de Abonnementen en de Producten zijn op basis van lokale valuta van het desbetreffende Service Land en inclusief BTW. Verzending is gratis, tenzij dit anders is weergegeven in je bestellingsoverzicht.

4.2 Wij behouden ons het recht om productprijzen en bezorgkosten op elk moment te wijzigen. Wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor je al een orderbevestiging hebt ontvangen.

4.3 Wij behouden ons het recht om de prijzen van Abonnementen tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarover je uiterlijk veertien (14) dagen van tevoren geïnformeerd zal worden. Je hebt vervolgens de mogelijkheid je Abonnement binnen tien (10) dagen op te zeggen zonder dat je ons een vergoeding verschuldigd bent.

5. Abonnementen: Parfumkeuze & Looptijd, Pauzeren & Opzegging

5.1 Parfumkeuze: je kunt iedere maand zelf kiezen welke parfum uit ons assortiment je wilt ontvangen. Je kunt tot en met acht (8) dagen voor het Verzendmoment je parfumkeuze doorgeven. Als je geen keuze hebt doorgegeven, ontvang je automatisch een door ons gekozen parfum.

5.2 Maandelijkse Abonnement: wordt aangegegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar.

5.3 Vooruitbetaald Abonnement: wordt aangegaan voor de vooruitbetaalde periode en gaat daarna automatisch over in een Maandelijks Abonnement. Indien je het abonnement gedurende de duur van de vooruitbetaalde periode annuleert, zullen de resterende parfums niet meer naar je worden opgestuurd. Bij beëindiging van een Vooruitbetaald Abonnement krijg je het vooruitbetaalde bedrag niet terug. Als je je Vooruitbetaald Abonnement na de vooruitbetaalde periode wilt beëindigen, kun je – in afwijking van artikel 6.3 - het abonnement uiterlijk tot de laatste dag van de laatste vooruitbetaalde maand opzeggen.

5.4 Gift Card Abonnement: loopt voor het vaste aantal maanden van de gift card en loopt automatisch af wanneer de laatste maand is verstreken.

6. Pauzeren & Beëindigen

6.1 Je kunt ieder Abonnement pauzeren voor een (1), twee (2) of maximaal drie (3) aaneengesloten maanden. Na de gepauzeerde maand of maanden wordt je Abonnement automatisch weer geactiveerd.

6.2 Pauzeren dien je uiterlijk acht (8) dagen voor het Verzendmoment te doen in je accountinstellingen. Als je minder dan acht (8) dagen voor het Verzendmoment doorgeeft dat je je Abonnement wilt pauzeren, gaat dit pas de daaropvolgende maand in. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor pauzering.

6.3 Als je je Vooruitbetaalde Abonnement of Maandelijkse Abonnement wilt beëindigen dien je dit uiterlijk acht (8) dagen voor het Verzendmoment te doen via je accountinstellingen op onze website. Als je minder dan acht (8) dagen voor het Verzendmoment doorgeeft dat je je abonnement wilt beëindigen, gaat dit pas de daaropvolgende maand in. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de beëindiging. Het Gift Card Abonnement loopt automatisch af, zie ook artikel 5.4.

6.4 Indien je als abonnee je maandelijkse bijdrage niet voldoet, kunnen wij besluiten jouw Abonnement met een opzegtermijn van zeven (7) dagen te beëindigen. Wij zullen je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

6.5 Wij kunnen overeenkomsten met abonnees of andere klanten, die handelen in strijd met onze algemene voorwaarden of naar ons inzicht misbruik maken van acties, aanbiedingen of de diensten van Parfumado in algemene zin met onmiddellijke ingang opzeggen of ontbinden. Wij zullen je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien je al voor een Product hebt betaald, krijg je je geld binnen veertien (14) dagen geretourneerd en krijg je geen Product toegestuurd.

6.6 Je kunt je op ieder moment na opzegging van een Abonnement opnieuw abonneren, maar wij behouden het recht voor om geen herinschrijving toe te staan als wij eerder hebben besloten jouw Abonnement te beëindigen.

6.7 Houdt er rekening mee dat het beëindigen of pauzeren van je Abonnement niet betekent dat je wordt verwijderd als Geïnteresseerde. De reden hiervoor is om eventuele activeringen van een Abonnement te vereenvoudigen en je in staat te stellen andere diensten die wij aanbieden te gebruiken. Als je verwijderd wilt worden als Geïnteresseerde kan je contact opnemen met Customer Happiness.

7. Retouren

7.1 Na het afsluiten van een Maandelijks Abonnement of een Vooruitbetaald Abonnement heb je veertien (14) dagen bedenktijd. Je kunt in deze periode je Maandelijks Abonnement of je Vooruitbetaald Abonnement beëindigen door een e-mail te sturen naar Customer Happiness waarin je aangeeft dat je een beroep doet op je herroepingsrecht binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen. Indien het Verzendmoment plaatsvindt gedurende jouw bedenktijd, dien je het door jou ontvangen eerste maand pakket naar ons terug te sturen. Je eerste maand pakket dient in geheel oorspronkelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Zodra wij deze in goede orde hebben ontvangen, zullen wij beëindiging gedurende de bedenktijd aan jou schriftelijk bevestigen.

7.2 Na ontvangst van een product uit de Parfumado Shop heb je veertien (14) dagen bedenktijd. Als je je bestelling wilt terugsturen dien je contact op te nemen met Customer Happiness. Het product dient in geheel oorspronkelijke staat te zijn, ongeopend, onbeschadigd en indien van toepassing ook verzegeld. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen van je retourverzoek, dien je het product binnen veertien (14) dagen retour te sturen naar:

Parfumado B.V. t.a.v. Customer Happiness Joop Geesinkweg 201 1114 AB Amsterdam

7.3 In afwijking van artikelen 7.1 en 7.2 geldt voor gepersonaliseerde producten géén bedenktijd. Deze producten kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. Parfumado Gift Cards kunnen alléén worden geretourneerd binnen de bedenktijd indien deze niet zijn verzilverd en niet gepersonaliseerd (hardcopy) zijn.

7.4 De kosten voor retournering komen voor jouw rekening. We raden aan om een verzendbewijs te bewaren zodat je kunt aantonen dat je je bestelling naar ons hebt gestuurd.

7.5 Zodra wij het geretourneerde product in goede orde hebben ontvangen, storten wij binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag op jouw rekening, mits aan de voorwaarden voor retournering zoals opgenomen in artikelen 7.1 (Abonnementen) en/of 7.2 (Producten) is voldaan.

8. Betaling

8.1 Voor betaling kun je uitsluitend gebruik maken van de door ons aangeboden betalingsmogelijkheden, op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden voor de betreffende betalingsmogelijkheid.

8.2 Maandelijks Abonnement: betaling voor het Maandelijks Abonnement geschiedt door het geven van een machtiging voor automatische incasso totdat het abonnement door jou of ons wordt opgezegd. Het bedrag wordt op of rondom het betreffende Lock Moment van je rekening afgeschreven.

8.3 Vooruitbetaalde Abonnement: betaling geschiedt door het in een keer vooruitbetalen van de abonnementskosten voor meerdere maanden.

8.4 Gift Card Abonnement: betaling vindt plaats in de Parfumado Shop bij aankoop van de Gift Card conform het betaalproces in de Parfumado Shop.

8.5 Als een automatisch incasso voor het Maandelijkse Abonnement mislukt, ontvang je van ons een e-mail met het verzoek de verschuldigde betaling alsnog te voldoen via een betaallink binnen vijf (5) dagen. Als het bedrag na vijf (5) dagen nog niet is voldaan, sturen wij nog een tweede betalingsherinnering met betaallink om het bedrag binnen (15) dagen na ontvangst te voldoen. Zolang wij de betaling niet hebben ontvangen, wordt je Abonnement op non-actief gezet en leveren wij geen producten aan je uit. Als betaling uitblijft, behouden wij ons het recht voor incassokosten in rekening te brengen. Wij zullen je een derde betaalherinnering toesturen met een betaallink om het openstaande bedrag inclusief wettelijke incassokosten (EUR 40,00 en voor het Verenigd Koninkrijk GBP 34,00) binnen acht (8) dagen na ontvangst te voldoen. Als het openstaande bedrag inclusief incassokosten binnen acht (8) dagen na ontvangst niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor om een incassobureau in te schakelen.

8.6 De in artikel 8.5 bepaalde regels omtrent automatische incasso zijn opgesteld op grond van het Nederlandse Besluit Vergoeding Buitenwettelijke Incassokosten.

8.7 Je hebt nooit het recht om betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen met een vordering die je op Parfumado hebt.

9. Acties, aanbiedingen & kortingscodes

9.1 Acties en aanbiedingen gelden voor de aangegeven duur en zolang de voorraad strekt. Aanvullende actievoorwaarden kunnen worden vastgesteld per actie of aanbieding.

9.2 Kortingscodes kunnen slechts worden gebruikt op basis van de geldende actievoorwaarden van de betreffende kortingscode.

9.3 Als je een Abonnement bij ons hebt afgesloten, kun je via een vriendenkortingscode een vriend(in) uitnodigen om ook een Abonnement af te sluiten. Jouw vriend(in) kan met deze kortingscode een Maandelijks Abonnement afsluiten met korting op de eerste maand. Iedere keer dat jij een vriend(in) uitnodigt, mag jij een van de in jouw account zichtbare rewards uitkiezen. Deze rewards worden zichtbaar in jouw account op het moment dat jouw vriend(in) het abonnement heeft bevestigd. Je ontvangt je reward samen met je parfum bij het eerstvolgende Verzendmoment.

9.4 Je kunt per bestelling maximaal één kortingscode gebruiken. Het combineren van kortingscodes en acties is niet mogelijk. Per kortingscode mogen slechts twee (2) Abonnementen per huishouden worden afgesloten.

10. Levering

10.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Als levering niet mogelijk is zullen wij je benaderen met een voorstel voor een oplossing, zoals een alternatief product als je Abonnee bent.

10.2 Adres: Wij leveren je bestelling af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Bij Abonnementen geldt dat je je adres tot acht (8) dagen voor het Verzendmoment kunt wijzigen. Bij bestellingen in de Parfumado Shop geldt dat zodra je bestelling verzonden is, je het adres niet meer kunt wijzigen.

10.3 Levering Abonnementen: start jij je Abonnement acht (8) dagen voor het eerstvolgende Verzendmoment, dan verzenden wij je eerste parfum mee gedurende dit verzendmoment. Wij doen ons best om de parfum binnen zeven (7) werkdagen na het Verzendmoment te leveren en garanderen dat de parfum uiterlijk dertig (30) dagen na het van toepassing zijnde Verzendmoment zal worden geleverd.

10.4 Levering producten Parfumado Shop: Als je een bestelling plaatst op werkdagen vóór 13:00 uur versturen wij jouw bestelling nog dezelfde dag naar jou op, tenzij anders is vermeld op de productpagina. Bestel je op een werkdag na 13:00 uur of gedurende het weekend, dan streven wij ernaar om jouw bestelling op de eerstvolgende werkdag te verzenden. De levertijd vangt aan op het moment dat jij het bestelproces volledig hebt afgerond en daarvan een bevestiging hebt gekregen van ons. Wij doen ons best je bestelling binnen drie (3) werkdagen bij jou te bezorgen. Voor het Verenigd Koninkrijk kan de levertijd langer zijn en dien je uit te gaan van drie (3) tot zeven (7) werkdagen.

10.5 De door ons opgegeven levertermijnen zijn indicatief en geven jou in geval van overschrijding daarvan geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij postbezorgers. Als wij op de hoogte zijn van interne vertragingen, stellen wij jou hier schriftelijk van op de hoogte.

10.6 Mocht de opgegeven levertermijn zijn overschreden, neem dan graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de verzendbevestiging contact op met Customer Happiness, zodat wij kunnen achterhalen wat er fout is gegaan en je een oplossing kunnen aanbieden.

10.7 Rondom feestdagen kan de levertermijn langer zijn.

11. Reviews

11.1 Als je een product koopt in de Parfumado Shop of een product ontvangt op basis van je Abonnement, kunnen wij je vragen een review te schrijven over je ervaring. Wij vragen je dan om een nickname te kiezen, die bij de publicatie van de review gepubliceerd kan worden.

11.2 Jouw review dient nauwkeurig, oprecht en waarheidsgetrouw te zijn met plus- en minpunten over (de werking van) het product. Parfumado en onze merk partners willen jouw eerlijke mening om zo hun product te kunnen verbeteren. We vragen je rekening te houden met de volgende voorwaarden bij het schrijven van je review:

  • bevat begrijpelijke en correcte leestekens, hoofdletters, etc.
  • in het Nederlands of Engels geschreven
  • is niet opzettelijk beledigend van aard en bevat geen aanstootgevende, obscene, beledigende, discriminerende, lasterlijke of anderszins misleidende informatie
  • bevat geen persoonlijke informatie zoals e-mailadressen & telefoonnummers
  • bevat geen reclame of informatie over prijzen of verkooplocaties
  • bevat geen vragen of opmerkingen (hiervoor kun je contact opnemen met Customer Happiness).

11.3 Het gaat bij de review om een door jou persoonlijk geschreven, origineel stukje dat je niet van een ander hebt gekopieerd. Houdt er rekening mee dat eventuele spelling en/of grammaticale fouten niet altijd worden gecorrigeerd voordat jouw review wordt gepubliceerd, hoewel wij en onze merk partners wel het recht hebben om dit te corrigeren. Ook hebben onze merk partners het recht beperkte technische wijzigingen aan te brengen, om mogelijk onjuiste, misleidende of aanstootgevende informatie te corrigeren. De onderliggende mening van jouw review zal niet worden gewijzigd.

11.4 Je kunt slechts één (1) review indienen per product. Je mag ook alleen een review indienen voor producten die jij hebt ontvangen. Wij verzamelen je email en IP adres als je een review indient zodat wij, samen met derden partijen, de authenticiteit van je review kunnen verifiëren en kunnen beschermen tegen nep reviews.

11.5 Je geeft ons toestemming om je review en de informatie die je daarbij hebt verstrekt te delen. Deze informatie zal gedeeld worden met onze merk partners en derden partijen die ons helpen met het verzamelen, verifiëren en delen van je review.

11.6 Je geeft ons, merk partners en andere van toepassing zijnde derden partijen toestemming je review te publiceren.

11.7 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij of onze merk partners jouw review niet publiceren. Noch wij, noch onze merk partners zijn verplicht om een ingediende review te publiceren.

12. Samples

Met de Parfumado Groep verzorgen wij naast onze Abonnementen en Producten ook sampling campagnes voor beauty- en parfum merken. Dit betekent dat jij gratis parfum en beauty samples kunt claimen of dat je bij jouw bestelling een gratis sample meegestuurd kunt krijgen. Na ontvangst van een sample kun je gevraagd worden een enquête in te vullen en/of een review te schrijven.

Als je een sample van een beautyproduct of parfum hebt ontvangen, kun je daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product.

13. Community

13.1 Wij beheren een Parfumado Community op Facebook, waarin leden met elkaar in contact kunnen komen om door hen ontvangen Parfumado flacons met elkaar te ruilen. Wij informeren klanten middels de Parfumado Community over acties. Deze groep is uitsluitend bedoeld voor consumenten.

13.2 In geval van onwenselijk gedrag, zoals maar niet beperkt tot het aanbieden van imitaties en kopieën van merkparfums, het plaatsen van spam en het actief promoten van concurrenten behouden wij ons het recht berichten te verwijderen en leden niet toe te laten of te verwijderen en/of blokkeren.

13.3 Deelname aan de Parfumado Community is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen en/of ruilingen die in de community plaatsvinden.

13.4 Als er vragen zijn ten aanzien van de Parfumado Community kun je contact opnemen met Customer Happiness.

14. Verplichtingen en aansprakelijkheid

14.1 Je mag de producten alleen gebruiken voor hetgeen waar de producten voor zijn bedoeld. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

14.2 Al onze verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen. Alle genoemde termijnen zijn indicatief.

14.3 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk te stellen voor schade die je lijdt voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant. Eventuele aansprakelijkheid aan onze kant vervalt in zijn geheel 12 maanden na de datum dat de schade is ontstaan.

14.4 Als wordt vastgesteld dat wij aansprakelijk zijn voor enige schade, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste inkomsten, schade aan goodwill of reputatie, etc., is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is tevens beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende Product, of in geval van een Abonnement het (i) het bedrag dat tot het schadeveroorzakende moment is betaald voor het Abonnement of (ii) de prijs van een twaalf maanden Vooruitbetaald Abonnement, indien dit lager is dan het bedrag onder 14.4(i).

15. Klachtenregeling

15.1 Na ontvangst dien je het geleverde product zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen, zoals een lekkende flacon, een defecte travel case of spray, een verkeerd ontvangen parfum of een ontbrekend product.

15.2 Over een product met een tekortkoming dien je zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst daarvan een klacht in te dienen, inclusief foto of video materiaal als bewijs, bij Customer Happiness.

15.3 Over ontbrekende producten dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van je bestelling een klacht in te dienen bij Customer Happiness.

15.4 Wij zullen proberen je klacht zo snel mogelijk af te handelen. Als wij verwachten dat wij je klacht niet binnen een week in behandeling kunnen nemen, ontvang je van ons in ieder geval een bevestiging van de klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

15.5 Als de klachttermijn is verlopen nemen wij jouw klacht niet langer in behandeling.

16. Intellectuele Eigendommen

16.1 Teksten, foto’s, website, Parfumado Shop, mailings en andere materialen die door ons zijn ontwikkeld of door ons in beheer zijn, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht.

16.2 Jouw gebruik mag op geen enkele wijze de materialen reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor eigen gebruik dien je je te houden aan al onze intellectuele eigendomsrechten.

16.3 Wij hebben het recht beelden en teksten, die klanten en Geïnteresseerden op een website, blog of social media plaatsen, waarin onze Abonnementen en Producten zichtbaar zijn te citeren en te delen op onze websites en social media.

17. Wijzigingen en Geschillen

17.1 Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering nodig is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld als de gekozen parfum niet op voorraad is, passen wij samen met jou tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

17.2 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

17.3 Een bepaling die nietig of vernietigbaar blijkt, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat wij bij het opstellen van deze voorwaarden voor ogen hadden. Als dit zich voordoet, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

17.4 Op iedere overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.5 In geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Versie februari 2022.